Ośrodek wsparcia

image_pdfimage_print

Jednym z założeń projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” było uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego.

Impulsem do jego powstania była chęć wyjścia naprzeciw potrzebom trzeciego sektora i świadczenia pomocy organizacjom, działającym na terenie powiatu krakowskiego poprzez pełnienie funkcji szkoleniowo-doradczych, animacyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz integracyjnych. Ośrodek ma być także miejscem spotkań i konsultacji pomiędzy jednostkami samorządu a III sektorem.

Powyższe cele będą realizowane szczególnie poprzez:
• prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp.,
• prowadzenie regularnego, indywidualnego doradztwa stacjonarnego w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i planowania działań, pozyskiwania środków, prawnych aspektów działania i rejestracji organizacji pozarządowych, przygotowywania ofert zadań publicznych, księgowych aspektów działania i innych,
• podejmowanie działań wspierających integrację sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

Ośrodek mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, przy al. Słowackiego 20, w pokoju 311.

Dyżur stacjonarny będzie pełniony w ośrodku w poniedziałki, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wszystkie zapytania i sugestie prosimy kierować na adres mailowy mjarema@powiat.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 12 39 79 311.

Zapraszamy do współpracy!