terms of cooperation

image_pdfimage_print

Regulamin publikacji na stronach wizytówek organizacji pozarządowych

1. Powiat Krakowski, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji zwani dalej Partnerami Projektu udostępniają Użytkownikom w ramach projektu „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego pod adresem internetowym ngo.powiat.krakow.pl

2. Portal Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego nazywany jest dalej portalem NGO lub serwisem NGO.

3. W ramach portalu NGO organizacje pozarządowe zwane dalej organizacjami pozarządowymi lub Użytkownikami mogą promować swoją działalność.

4. Formą promocji organizacji pozarządowych w serwisie NGO są wizytówki.

5. Przed publikacją wizytówki w serwisie NGO Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z tej formy promocji organizacji pozarządowej Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Użytkownik publikuje dane i materiały po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w serwisie NGO. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

7. Publikując dane i materiały na portalu NGO Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich publikacji.

8. Partnerzy Projektu nie biorą odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów.

9. Dane wprowadzone przez Użytkownika do serwisu NGO mogą być moderowane przez Administratora portalu.

10. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.

11. Administrator może odmówić upublicznienia danych za pośrednictwem portalu NGO, a w konsekwencji może zablokować wizytówkę Użytkownika, jeżeli treść upublicznionych danych lub materiałów będzie niezgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub moralnością.

12. Partnerzy Projektu będą przetwarzać dane Użytkowników wyłącznie dla zrealizowania celów założonych w projekcie.

13. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Partnerów Projektu. Zmiany będą publikowane na bieżąco.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.