Kultura musi być – ruszył nabór w ramach konkursu Mecenat Małopolski

23/01/18

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1) rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki, które sprzyjają rozwojowi talentów twórców zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem;
2) ułatwiające integrację artystów, zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych;
3) polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwiające ich prezentowanie;
4) utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru;
5) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
7) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności; upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP (w tym związane z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości).

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.01.2018 r., a kończyć nie wcześniej niż 30.04.2018 r. i nie później niż 31.12.2018 r.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:
a) w ramach I naboru – 31.01.2018 r. o godz. 16.00,
b) w ramach II naboru – 04.06.2018 r. o godz.16.00.*

Więcej informacji wraz z formularzami pod linkiem.