Nabór do projektu prowadzonego przez MOT

16/10/17

image_pdfimage_print

Małopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” ogłaszamy nabór dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej na terenie Małopolski na następujące imprezy targowe realizowane w I półroczu roku 2018:

Targi krajowe:

Tour Salon w Poznaniu – 9-11.02.2018 r. W 2018 r. odbędzie się kolejna, już 29. edycja, targów turystycznych Tour Salon. Targi podzielone są na dwie strefy: Strefa Biznes i Strefa Pasji. W 2017 r. na targach wystawiało się 261 wystawców z 22 krajów. Podczas imprezy rozstrzygane są konkursy m.in. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej czy konkurs NEW TECH – NEW TRAVEL. Targi przeznaczone głównie dla firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, przedsiębiorców działających na terenie kraju i obiektów noclegowych.

Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego Globalnie w Katowicach – 23-25.03.2018 r. – targi odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w rok 2017 skupiły ponad 200 wystawców. Wśród wystawców, można było spotkać przedstawicieli: Tunezji, Belgii, Gruzji, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy i Polski. Prezentowane były oferty touroperatorów, biur podróży, regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i rekreacji, usług transportowych i hotelarstwa, kierowane zarówno do indywidualnego, jak i biznesowego klienta. Targi przeznaczone głównie dla firm ukierunkowanych na rynek krajowy, mniejszych przedsiębiorstw oraz nowych podmiotów, niedawno działających na rynku.

Targi zagraniczne:

FITUR w Madrycie – 17-21.01.2018 r. – jedne z największych targów turystycznych w Hiszpanii. W 2017 roku na targach swoje stoiska zorganizowało 9 893 firmy ze 165 krajów/regionów, a liczba odwiedzających osiągnęła poziom 135 858 gości branżowych i ponad 100 tysięcy odwiedzających. Targi przeznaczone głównie dla organizatorów turystyki zajmujących się obsługą ruchu turystycznego z rynku hiszpańskiego i iberoamerykańskiego.

ITB w Berlinie – 7-11.03.2018 r. – najważniejsze targi turystyczne w Europie, będące okazją do spotkania przedstawicieli branży turystycznej z całego świata. Targom towarzyszy szereg dodatkowych wydarzeń, w tym konferencje branżowe, warsztaty i prezentacje. Targi przeznaczone głównie dla firm zainteresowanych ekspansją na rynek niemieckojęzyczny.

MITT w Moskwie – 13-15.03.2018 r. – to największe i mające najdłuższą historię targi turystyczne w Rosji. Uczestniczy w nich ponad 1 800 firm z ponad 192 regionów świata. To doskonałą okazja do rozwinięcia kontaktów biznesowych nie tylko na rynku rosyjskim, ale także na rynkach krajowych Azji Środkowej. Targi przeznaczone głównie dla podmiotów posiadających ofertę turystyczną skierowaną na rynek rosyjskojęzyczny. Dodatkowe informacje o naborze: posiadanie oferty na rynek rosyjski jest obligatoryjne. Podmioty nie będące w stanie wykazać takiej propozycji nie będą mogły startować w naborze.

Arabian Travel Market w Dubaju – 22-25.04.2018 r. – to czołowe targi turystyczne na rynku bliskowschodnim skupiające ponad 2 800 produktów i destynacji z całego świata przy udziale ponad 26 000 przedstawicieli branży turystycznej. Targi to także platforma do wymiany idei i pomysłów, a to dzięki bogatemu programowi towarzyszącemu. Targi przeznaczone głównie dla podmiotów o dużym doświadczeniu rynkowym, działających na terenie całego świata, a w szczególności dla touroperatorów. Dodatkowe informacje o naborze: dodatkowe punkty przyznane zostaną tym podmiotom, które wykażą, że posiadają ofertę skierowaną na rynek arabski.

IMEX Frankfurt – 15-17.05.2018 r. – to targi branżowe przeznaczone dla firm działających w dziedzinie przemysłu spotkań. Podczas imprezy można umówić się na spotkania z przedstawicielami Convention Bureaux, profesjonalnymi organizatorami konferencji/kongresów (PCO) czy Destination Managment Companies (DMC). Targi przeznaczone głównie dla firm działających w branży przemysłu spotkań, hoteli i centrów konferencyjnych.

Przypominamy, że według Regulaminu Uczestnictwa w Targach Krajowych i Zagranicznych każdy uczestnik ma prawo do wzięcia udziału średnio w 4 targach w okresie realizacji projektu.

Nabór przeznaczony jest dla MŚP prowadzących działalność w branży turystycznej w obszarach: turystyki biznesowej, turystki uzdrowiskowej i medycznej, turystki sportowo-rekreacyjnej i działających na terenie Małopolski. Podmioty biorące udział w konkretnych targach powinny dysponować ofertą odpowiadającą rynkowi oraz tematyce targów.

Szczegółowe informacje dotyczące wparcia oraz procedury zgłoszeń określa Regulamin Rekrutacji, który można znaleźć na stronie http://mot.krakow.pl/targi-turystyczne.html. Znajdą tam Państwo także listę wszystkich targów realizowanych w ramach projektu, wzór umowy oraz dwa formularze zgłoszenia: na targi krajowe i na targi zagraniczne.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@mot.krakow.pl, drogą pocztową na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków lub osobiście w biurze MOT. Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2017. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 8 listopada 2017 r. na stronie www.mot.krakow.pl. Z podmiotami, które zostaną przyjęte do projektu skontaktujemy się także mailowo.

Nabory na kolejne targi (w II półroczu 2018 roku i 2019 roku) będą ogłaszane w późniejszych terminach.

Projekt finansowany jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Jawor, email: karolinaj@mot.krakow.pl.