Malopolska

Organizacjo, zdobądź środki na wkład własny

7 kwietnia 2017

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 100 000 zł. Pieniądze zostaną rozdzielone najprawdopodobniej w dwóch naborach. Trzeba się spieszyć, bo pierwszy z nich kończy się już 20 kwietnia br. Jeśli po nim zostaną wolne środki, będzie można się o nie starać w drugim naborze, który zakończy się prawdopodobnie 30 czerwca.

W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, które już zdobyły (lub są w trakcie zdobywania) środki zewnętrzne na swoje projekty. Chodzi głównie o inicjatywy, w których jest wymagany wkład własny, a pozostałe środki zewnętrzne pochodzą spoza województwa małopolskiego. Uwaga: o wsparcie nie mogą się starać organizacje, których projekty są realizowane z budżetów samorządów lokalnych (powiatu, gminy), budżetu Wojewody Małopolskiego, a także ze środków europejskich czy PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.