Dokumenty

image_pdfimage_print

„Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Uchwała Nr XIV/156/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2019 r.
Załącznik do uchwały
Załącznik do programu


KRS – Krajowy Rejestr Sądowy (link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości)


Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych
Uchwała
Załącznik nr 1


Projekt „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” – dokumenty:

Ocena jakości współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy – Raport z badań
JRRJ_Lokalny_Indeks_Jakosci_Wspolpracy_Raport

Sprawozdania
Sprawozdanie z II Forum NGO
Sprawozdanie z III Forum NGO

Akademia NGO – materiały szkoleniowe
Alternatywne formy finansowania działalności organizacji
Budowanie zespołu
Księgowość w organizacji pozarządowej
Marketing i PR w organizacji pozarządowej
Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej
Skuteczne komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów
Skuteczne ubieganie się o dotacyjne formy finansowania działalności NGO